KUĞU SANAT YARATICI DRAMA YETİŞKİN ATÖLYELERİ

Yetişkinler Dramanın kendini ifade etme, arınma, yeni yollar bulma ve deneyim kazanma, grup içinde farklı roller üstlenme gibi kazandırdığı becerilerden büyük yarar görürler.

Yetişkin grupları, ortak çalışma arkadaşları, sosyal arkadaşlık grupları yada birbirini tanımayan yetişkinlerden oluşabilir.

her birinde o sınıfa uygun programla dersler yapılır.