Trompet Dersi2022-02-10T12:28:35+00:00

TROMPET DERSLERİ

Nefesli Çalgılar içinde özel bir yeri olan TROMPET enstrümanı, Klasik Müzik Orkestralarında, Cazz gruplarında kullanıldığı gibi, SOLO olarak da önemli bir yer tutar.

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Tüm TROMPET Dersleri birebir yapılır.

Dersler 60 dakika sürelidir.  Özel eğitim isteyenler için süre ve yöntem ayrıca düzenlenir.

Kurumumuza ders almak için başvuran öğrenci yaş ve daha önce eğitim almış olup olmamasına bağlı olarak aşağıdaki aşamalardan geçer:

Öncelikle yaş ve seviye tespiti yapılması amacıyla bir öğretmenle görüştürülür. Öğretmen öğrenciyi Ritim kulağı, Müzik Kulağı ve ses duyma yetenek, Ses, nefes durumu ve özellikleri açısından kısa bir test uygular. TROMPET enstrümanına uygunluğunu denetler. Test sonucu aile ile birlikte ve ders alacağı gün, saat saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.  Ancak öğrencinin ve / veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Öğrenciden daha önce çaldığı parçaların notalarını getirmesi istenir. Yada ezber olarak çalabildiği parçalarla hangi seviyede olduğu saptanır.

YETİŞKİNLERE TROMPET EĞİTİMİ

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da dersler birebir yapıldığı için her seviye ve her yaşa uygun ders müfredatı geliştirilmiştir.  O nedenle her yaşta gerek hobi amaçlı gerekse nitelikli TROMPET çalmak amaçlı eğitimler verilir. Bu sistemde istenen zaman TROMPET

eğitimine başlayabilirsiniz. İstediğiniz parçaları seçebilir tam bir altyapı eğitimi ile beraber öğrenebilirsiniz.

Go to Top