Kuğu Sanat Özel Konservatuvar’da SOLFEJ Eğitimi

Covid 19 Salgını nedeniyle Tüm Grup Derslerimiz İptal edilmiştir.

Kurumumuzda Solfej dersleri  3 farklı kategoride yapılır:

solfej örnek

solfej örnek

 1. Müzik, Bale, dans Öğrencilerine açık Solfej Dersi

Bu dersler seçenekli olarak hafta içi ve haftasonu yapılmakta ve tüm öğrencilerimizin katılımının sağlanması hedeflenmektedir.  Bu derslerle öğrencilerimiz kendi derslerine ek olarak Solfej dersine girerler. Nota bilgisine göre Öğretmenler tarafından öğrencilerin hangi seviye solfej dersine katılacağı önerilir. Ders içeriği aşağıda açıklanmıştır.

 1. Öğrencilerin Nota bilgi seviyesine göre Solfej Sınıflarımız:

Hazırlık Solfej : Başlangıç seviyesindeki öğrencilerin katıldığı Solfej sınıfıdır.

Solfej 1

Solfej 2

Genç Solfej

Bu dersler diğer derslerin devamı niteliğinde olup öğrencilerimize ücretsizdir.

 1. Royal Akademi Sınavlarına Hazırlık Solfeji:

Royal Akademi Sınavlarına katılan öğrenciler için 3 seviye Solfej sınıfı açılır. Sınıflar Sınav tarihinden 3 ay önceden derse başlar. Seviyeler Royal Akademi Grade 1 ve 2 için, Grade 3 ve 4 için Grade 5 için olmak üzere ayarlanır. Bu dersler ücretsizdir. Grade 5 ve üzerinden sınava girecekler özel Royal Solfej dersi almak durumundadırlar.

 1. Bireysel Solfej Eğitimi

İsteyen öğrenciler için yada dışarıdan sadece solfej dersi talep edenler için açılan solfej sınıflarıdır. Bu sınıfların seviyesi, gün ve saati, süresi, ücreti öğrencilerin durumuna göre belirlenir.

Bir müzik parçasını nota adlarını do, re, mi…. şeklinde söyleyerek seslendirme işidir. Müziğe yeni başlayanlar için solfejin büyük önemi vardır ve müzik eğitiminin başlıca derslerinden biridir. Bu anlamıyla solfej, bir müzik parçasının notalarını okumak ya da çalmak ile özdeştir. Nota isimleri ve değerleri, major-minör dizi kavramları, ritim çalışmaları, kulak eğitimi, eserleri yorumlarken dikkat edilecek öğeler (crescendo, coda, piano, forte…gibi kavramlar)vb

Solfej derslerinin başlıca konuları

 • Kulak Çalışmaları
 • Aralık Duyumu (Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses),
 • Ezgisel İşitme (Melodik Hafıza),
 • Ritimsel İşitme (Ritimsel Hafıza),
 • Ritimsel Okuma (Mono Okuma),
 • Deşifre (Majör ve ilgili minör tonlarda yapılan deşifre çalışmaları),
 • Dikte (2/4, 3/4 ve 4/4 ölçülerinde, kalın la ve ince mi aralığında arızalı ve arızasız dikte çalışmaları)

Solfej dersinin – sadece konservatuarlara ya da eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerine girmek için değil – şarkı söylemek ve enstrüman çalmayı öğrenmek isteyen herkes için önemi büyüktür.