RİTİM

Müziğin bir yarısı sesler ise diğer yarısı Ritim’dir. Çok küçük istisnalar dışında bestelenen her müzik belli bir ritim veya ritimler grubuyla oluşur. Öğrencilerin müziği anlaması ve iyi icra etmeleri için sesler kadar ritimlerime öğrenmeleri gereklidir. Gurup halinde yapılan derslerde öğrenciler ritim öğrenmenin yanında toplu olarak çalmayı, görev paylaşımını ve diğer gurup bireylerini dinlemeyi öğrenirler.

Kuğu sanat Özel Konservatuvar’da RİTİM Dersleri

Kuğu sanat Özel Konservatuvar’da RİTİM Dersleri 3 şekilde yapılmaktadır.

  1. Tüm Müzik, bale ve Dans Öğrencilerine açık Ritim dersleri

Bu dersler seçenekli olarak hafta içi ve haftasonu yapılmakta ve tüm öğrencilerimizin katılımının sağlanması hedeflenmektedir.  Bu derslerle öğrencilerimiz kendi derslerine katkı olarak düzenli ve Ritmik çalışmayı ritim kalıpları ile ve notalarla öğrenmektedir. Vurmalı çalgılar, Orf çalgıları ağırlıklı yapılan bu dersler zevkli, eğlenceli, öğreticidir.

Bu dersler diğer derslerin devamı niteliğinde olup öğrencilerimize ücretsizdir.

 

  1. Ritim Grupları ile Çalışmalar

Ritim Grupları Perküsyon derslerine benzer çalışmalarla yürütülür. Bu sınıflar da Müzik Öğrencilerimize açık derslerdir. Bu dersler diğer derslerin devamı niteliğinde olup öğrencilerimize ücretsizdir.

 

  1. Özel Ritim dersleri

Talep eden küçük yada yetişkin öğrencilere göre yapılan, içerik ve zamanı, süresi isteğe göre programlanan ritim dersleridir.

Ritim Aletleri

Ritim Aletleri