ORKESTRA ÇALIŞMALARI

ORKESTRA, çok sayıda enstrüman için yazılmış eserleri seslendirmek amacıyla bir şef yönetiminde bir araya gelen müzisyenler topluluğudur.
100 civarında müzisyenin çaldığı yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgı­lardan oluşan büyük orkestralara “senfoni orkestrası” adı verilir. Amatör ya da profesyoneller tarafından kon­serler vermek amacıyla yine 100 civarında yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgı­ çalan müzisyenden oluşan orkestralara da “filarmoni orkestrası” denir. Senfoni ve Filarmoni orkestraları müzisyen veya enstrüman sayısı veya çalınan eser açısından farklılık göstermez. 50 kişiden az müzisyenden oluşan küçük orkestralara “Oda Müziği Orkestrası/Topluluğu adı verilir.

Orkestralar tek çeşit enstrüman içermeleri halinde o enstrümanın adı ile adlandırılabilir. Yaylı sazlar orkestrası, gitar orkestrası … gibi.

Kuğu Sanat’ta bireysel enstrüman derslerine katılan istekli öğrenciler ile Oda Orkestrası, Yaylı Orkestrası, Gitar Orkestrası ve Ritim/Perküsyon Grubu ile Vurmalı Orkestrası çalışmaları yapılmaktadır. Orkestra çalışmaları müzik eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenciler, birlikte çalışmanın disiplinini deneyimler. Diğer orkestra üyelerinin parçalarını hissetmeleri, öğrenmeleri de bu çalışmanın artılarıdır.

Bu orkestralar hazırladıkları eserleri yıl içi ve yıl sonu gösterileri / konserlerinde sergileme imkanı bulmaktadırlar.