Okul Öncesi Yaratıcı Drama

Okul öncesi çocuklar için kısa süreli Yaratıcı Drama Dersleri açılır.

Çocukların gelişim Seviyeleri dikkate alınarak 5-6-7 yaş aralığı için sınıf açılır.

Amaç bu yaş çocukların kendilerini tanımaları, grup içi yerlerini görmeleri, iletişimlerini geliştirmeleri ve hayata ön hazırlık denebilir.

Sınıfların açılmasında ve oluşturulmasında Drama Öğretmeni seçici davranır.

Çocukların gelişimlerineve kişilik özelliklerine göre sınıf açma ve kabul yapılır.