KOMPOZİSYON

AMAÇ:

Öğrenciye çeşitli pratik notasyon yöntemlerinden yola çıkarak, melodik bir yapıyı nasıl kurgulayacağını, bunların nasıl armonize edileceğini ve çeşitli bestecilerden verilen örneklerle müzikal yaratıcılığın tarihsel farklılıklarınıda içine alan geniş bir yelpazede bilgi ve becerisini özgün bir biçimde kullanabilmesi amaçlanır.

 

YÖNTEM :

Figür ,motif , cümle ve daha sonra çeşitli şarkı ve gelişkin formlar içerisindeki bir takım müzikal ögelerin temelinden yola çıkılarak, öğrencinin seviyesine göre çeşitli egzersizler ve ödevler verilir. Bunlar çeşitli açılardan değerlendirilerek öğrencinin üretimi üzerinde konuşulur ve birtakım öneriler sunulur. Kullanılan kaynaklar genellikle Rönesans, Klasik, Romantik dönem ve XX. yy repertuarlarından seçilen çeşitli bestecilere ait eserler ve bunların içerikleri ve analizlerinden yola çıkılarak yapılan çalışmaları içerir.

 

Diğer adıyla BESTECİLİK dersleri Kuğu Sanat Özel Konservatuvar’da eğitim alan öğrencilere özel olarak kendi dersleri için de de verilir. Öğrencilerimiz konserlerimizde kendi bestelerini icra ederler.

Öğrencilerimizin besteleri Youtube kanalımızda, facebook sayfalarımızda yayınlanır.