Klarnet Dersi2022-01-25T09:40:27+00:00

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Klarnet  Dersleri

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Tüm Klarnet Dersleri birebir yapılır.

Dersler 60 dakika ve  45 dakika süreli olarak 2 gruba ayrılmıştır. Özel eğitim isteyenler için süre ve yöntem ayrıca düzenlenir.

İleri seviye öğrenciler için talep etmesi ve öğretmenin uygun görmesi halinde daha uzun süreli ders sistemi uygulanır.

Kurumumuza ders almak için başvuran öğrenci aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlk defa eğitim alacaklar:

Öncelikle yaş ve seviye tespiti yapılması amacıyla Klarnet öğretmeni ile görüştürülür. Öğretmen öğrenciyi Ritim kulağı, Müzik Kulağı ve ses duyma yetenek ve özellikleri açısından kısa bir test uygular.  Test sonucu aile ile birlikte değerlendirilir ve hangi ders sistemine girmesi gerektiğine birlikte karar verilir.  Bunun sonucunda ders alacağı gün, saat ve öğretmen saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.  Ancak öğrencinin ve / veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Bu aşamadan sonra öğrencinin SOLFEJ dersleri ile ilgili hangi sınıflara katılabileceği belirlenir. Solfej gün ve ders saatleri önceden belirli olduğundan öğrenci yaş ve nota bilgi seviyesine öğrenciye bu derslerin  seçenekleri anlatılır ve o gün o saate Solfej ders kaydına eklenir. Solfej derse devam edildiği sürece aynı sınıfa katılım gereklidir. Ancak bilgi seviyesi yıl içinde değişen öğrenci bir üst seviyeye geçirilir.

Daha önce Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da ya da başka bir Kurumda Eğitim almış olanlar:

Öğrenciden daha önce çaldığı parçaların notalarını getirmesi istenir. Ya da ezber olarak çalabildiği parçalarla hangi seviyede olduğu saptanır. Solfej bilgisi ve seviye saptama aşamasından sonra ders alacağı gün, saat ve öğretmen saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.

YETİŞKİNLERE KLARNET EĞİTİMİ

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da dersler birebir yapıldığı için her seviye ve her yaşa uygun ders müfredatı geliştirilmiştir.  O nedenle her yaşta gerek hobi amaçlı gerekse nitelikli Klarnet çalmak amaçlı eğitimler verilir. Bu sistemde istenen zaman Klarnete başlayabilirsiniz. İstediğiniz parçaları seçebilir tam bir altyapı eğitimi ile beraber öğrenebilirsiniz.

Yıl içerisinde yapılan  konserlerimizle öğrencilerimiz; dönem içerisinde yaptıkları bireysel, oda müziği çalışmalarını sunma imkanı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, ders haricinde sınıflarımızda  randevu alarak, ücretsiz çalışma yapma imkanına da sahiptirler.

DERSLER HAKKINDA ÖZET BİLGİ:

 • Klarneti Tanı
 • Tutuş ve nefes şekilleri
 • Üfleme teknikleri
 • Diyafram ile doğru nefes kullanımı
 • Uzun ses çalışmaları
 • Ses Nefes egzersizleri
 • İleri nota okuma teknikleri.
 • Parmaklara hız ve esneklik kazandırmak için güçlendirme çalışmaları
 • Enstrümana uygun gerek klasik gerekse günümüz müziğinden seçilmiş repertuar çalışmaları.
 • Gam ve arpej çalışmaları.
 • Serbest parça çalışmaları.
 • Solfej ve Ritim Çalışmaları
 • Armoni çalışmaları.

Klarnet Batı Müziği ile olduğu kadar Türk Müziği ile de uyumlu bir çalgıdır. Batı Müziği için genellikle Si bemol Klarnet kullanılırken Türk Müziği seçeneğinde SOL klarnet kullanılır.

Klarnet hakkında kısa bilgi:

Batı Avrupa’da 17. yüzyılda kullanılan Chalumeau, klarnetin gelişmemiş ilk şekliydi. Chalumeau sözcüğünün kökeni Fransızca olup, kamışlı nefesli çalgıların genel adıdır. 1700’lü yıllarda Alman çalgı yapımcısı J.C.Denner, Chalumeau’yu geliştirerek klarnetin ilk şeklini oluşturmuştur.

J.C. Denner, klarnetin perdeleri, ses delikleri, ağızlık (bek) kısımlarında yaptığı yeniliklerde klarnetin ilk kez üçüncü ve beşinci armoniklerini kullanılabilecek hale getirmiştir.

1800’lü yıllarda birçok orkestrada klarnet kullanılmaktaydı. Oda müziğinde klarnetin yeri, Mozart tarafından pekiştirilmiştir.

1812’de Ivan Müller, Paris Konservatuar’ına yeni tasarladığı klarneti sundu. Müller’in geliştirildiği bu klarnet, 13 tuşlu olup, Denner’den bu yana yapılmış en gelişmiş klarnet idi.

Klarnet tarihinde son yenilikçi ise Hyacinthe Klose’dir. 1839 yılında Boehm sistemini bulmuştur. Bu sistem, bilinen sistemler arasında en gelişmiş olanıdır.

Theobald Boehm’in flüt için geliştirdiği bu sistem, örnek alınarak klarnette uygulanmış, Theobald Boehm’den sonra da sistem bu adla anılmaya başlanmıştır. Boehm, ayrıca bir dizi yüzük şeklinde perdeler icat ederek, farklı uzaklıktaki perdelerin açılıp kapanmasını sağlayacak yeni perdeleri keşfetmiştir. 1840 yılından günümüze kadar olan süreç aşağıdaki dönemlere ayrılabilir;

Boehm sistem oluşturulur iken temel düşünce şuydu. Perde yapısının rahat kullanımından ziyade, akustiğin oluşması önemliydi. Eski sistemin ses sorunu ve teknik alandaki yetersizliği de düşünülerek, Boehm sistemi klarnet oluşturulmuştur. Beohm perde sistemi, klarnete tatbik edilmiş en önemli perde sistemidir. Bu sistem, klarnet, saksafon, obua’da kullanılmış ve Fagot’ta melez olarak kullanılmıştır.

Albert sistemde, çapraz parmak pozisyonu kullanılır. Boehm sisteminde ise parmak kullanımı farklıdır.

Klose ve Buffet, flüt parmak sistemini klarnete uyguladılar.

Basset klarnet, (tenor) genellikle FA’ya uyarlanmış bir klarnet olup, Mozart’ın konçertosunu ve Quintet’ini bestelediği klarnet’tir.

 

 

Go to Top