Kuğu Sanat Keman Öğretmeni Pelin BOLGÜL

Kuğu Sanat Özel Konservatuvar’da Keman Dersler

KEMAN DERSLERİMİZ

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Tüm Keman Dersleri birebir yapılır. Özel olarak geliştirilmiş GRUP dersleri de öğrencilerimizin seçenekleri arasındadır.

Dersler 60 dakika, 45 dakika ve 30 dakikalık süreli olarak 3 gruba ayrılmıştır. Özel eğitim isteyenler için süre ve yöntem ayrıca düzenlenir.

Standart olarak uygulanan Ders Süreleri 45 dakikadır.

İleri seviye öğrenciler için talep etmesi ve öğretmenin uygun görmesi halinde 60 dakikalık ders süresi uygulanır.

7 yaş altı Öğrenciler için Öğretmenlerin de önerisi ile 30 dakikalık ders sistemi uygulanır.

KEMAN DERSİ İÇİN , İLK DEFA DERS ALACAKLAR ÖĞRETMEN ONAYINDAN GEÇMEDEN KAYIT EDİLMEZLER.

Kurumumuza ders almak için başvuran öğrenci yaş ve KEMAN eğitimi almış olup olmamasına bağlı olarak aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlk defa eğitim alacaklar:

Öncelikle yaş ve seviye tespiti yapılması amacıyla bir öğretmenle görüştürülür. Öğretmen öğrenciyi Ritim kulağı, Müzik Kulağı ve ses duyma yetenek ve özellikleri açısından kısa bir test uygular.  Test sonucu aile ile birlikte değerlendirilir ve hangi ders sistemine girmesi gerektiğine birlikte karar verilir.  Bunun sonucunda ders alacağı gün, saat ve öğretmen saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.  Ancak öğrencinin ve / veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Bu aşamadan sonra öğrencinin SOLFEJ ve RİTİM dersleri ile ilgili hangi sınıflara katılabileceği belirlenir. Solfej ve Ritim gün ve ders saatleri önceden belirli olduğundan öğrenci yaş ve nota bilgi seviyesine öğrenciye bu derslerin  seçenekleri anlatılır ve o gün o saate Solfej ve Ritim ders kaydına eklenir. Solfej ve Ritimde de derse devam edildiği sürece aynı sınıfa katılım gereklidir. Ancak bilgi seviyesi yıl içinde değişen öğrenci bir üst seviyeye geçirilir.

Daha önce Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da yada başka bir Kurumda Eğitim almış olanlar:

Öğrenciden daha önce çaldığı parçaların notalarını getirmesi istenir. Yada ezber olarak çalabildiği parçalarla hangi seviyede olduğu saptanır. Solfej bilgisi ve seviye saptama aşamasından sonra ders alacağı gün, saat ve öğretmen saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.  Ancak öğrencinin ve / veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Bu aşamadan sonra öğrencinin SOLFEJ ve RİTİM dersleri ile ilgili hangi sınıflara katılabileceği belirlenir. Solfej ve Ritim gün ve ders saatleri önceden belirli olduğundan öğrenci yaş ve nota bilgi seviyesine öğrenciye bu derslerin  seçenekleri anlatılır ve o gün o saate Solfej ve Ritim ders kaydına eklenir. Solfej ve Ritimde de derse devam edildiği sürece aynı sınıfa katılım gereklidir. Ancak bilgi seviyesi yıl içinde değişen öğrenci bir üst seviyeye geçirilir.

İLERİ SEVİYE  ÖĞRENCİLER

İleri seviye Öğrenciler asgari haftada 60 dakikalık ders sistemi ile eğitim alırlar. Bu süre öğrencinin talebi, öğretmenin önerisi ile artırılabilir. 90 dakikalık sistem yada haftada 2 defa 60 dakikalık ders sistemi uygulanabilir. Solfej ders içerisinde verilir.

YETİŞKİN KEMAN EĞİTİMİ

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da dersler birebir yapıldığı için her seviye ve her yaşa uygun ders müfredatı geliştirilmiştir.  O nedenle her yaşta gerek hobi amaçlı gerekse nitelikli KEMAN çalmak amaçlı eğitimler verilir. Bu sistemde istenen zaman Kemana başlayabilirsiniz. İstediğiniz parçaları seçebilir tam bir altyapı eğitimi ile beraber öğrenebilirsiniz.

HIZLANDIRILMIŞ KEMAN EĞİTİMİ

Sınavlar için yada konser gibi bir etkinlik için kısa sürede belirli düzeyde iyi bir KEMAN eğitimi almak isteyenler için özel sistemler uygulanmaktadır.

Kuğu Sanat

Özel Konservatuvar’da Keman Dersleri

Keman Enstrümanı hakkında kısa bilgi:

Elektrokeman

Keman, viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en yüksek tondan çalan, en küçük üyesidir. Dört teli vardır. Akord sesleri pesten tize sol, re, la ve mi’dir. Keman yayına arşe denir

Keman’ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere’de Fiddle, Almanya’da Fiedel İtalya’da Lira da Braci, Fransa’da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman’ın atası sayılır. Lavignac, Keman’ın Türklerin Kemençe’i guz (Oğuz Kemençesinden) alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların Rebab’ından geliştirildiği öne sürülmüştürKEMAN hakkında daha ayrıntılı bilgiler için:

www.kugumuzik.com/keman hakkında

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE GRUP HALİNDE YAPILAN SOLFEJ VE RİTİM DERSLERİ KALDIRILMIŞTIR.