Piyano ve Teori Dersi Öğretmeni Hakan BAĞCI

EĞİTİM DURUMU :

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Programı
(Anadal: Müzik Kuramları: Solfej – Armoni) ( 2003 – 2009 )
Tez Konusu: “Eşlik Desteğinin Armoni ve Solfej Eğitiminde Başarı Düzeyine Etkisi”
Danışman: Prof. Filiz Kamacıoğlu – Dr.Özcan Özbek
Anadal Eğitimi ve Öğretimi (Armoni, Kontrpuan, Form): Doç.Dr. Hasan Uçarsu
Eğitim Müziği Besteleme – Orkestrasyon: Sarper Özsan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı
(Anadal: Müzik Kuramları: Solfej – Armoni) ( 2000 – 2003 )
Tez Konusu: “Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Öğrencilerinin Girişte Aldıkları Özel
Yetenek Sınavı Sonuçlarının ve Bölüm Programlarının Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyine
Etkisi”
Danışman: Prof.Dr. A.Esra Aslan
Anadal Eğitimi: Doç. Mari Barsamyan
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Bölümü (Bölüm İkincisi) ( 1996 – 2000 )
Piyano (Anadal): Prof. Hilal Dicle
Armoni: Dr. Özcan Özbek
Piyano-Eşlik: Doç Mari Barsamyan, Doç. Dilek Batıbay, Prof. Hilal Dicle
Koro: Prof.Dr. Yücel Elmas
Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü (kendi isteğiyle terk) ( 1994 – 1996 )
Eskişehir Cumhuriyet Lisesi (Lise) ( 1991 – 1994 )
Eskişehir Cumhuriyet Lisesi (Ortaokul) ( 1988 – 1991 )
Eskişehir Millizafer İlkokulu ( 1984 – 1988 )

YABANCI DİL

İngilizce

İŞ DENEYİMLERİ:

Galatasaray Spor Kulübü
Birim : Yaz Okulları (Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri)
Ünvanı : Müzik Öğretmeni
Başlangıç-Bitiş : 1996 – 2000
Kocaeli Üniversitesi
Birim : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Ünvanı : Öğretim Görevlisi
Başlangıç-Bitiş : 2000 – 2002
Verdiği Dersler : Piyano, Armoni, Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı
Marmara Üniversitesi
Birim : Eğitim Bilimleri Enstitüsü –
Ünvanı : Araştırma Görevlisi (2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca)
Başlangıç-Bitiş : 2002 – 2009
İlgili Dersler : Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Armoni, Bilgisayar
II. Bölge Bando Komutanlığı
Birim : Repertuar, Ses Sistemleri ve Moral Ekibi Orkestraları
Ünvanı : Bando Çavuş
Başlangıç-Bitiş : Ağustos 2009 – Ocak 2010
Kocaeli Üniversitesi
Birim : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor
Başlangıç-Bitiş : 2009 –
Verdiği Dersler : Armoni, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Solfej ve Kulak Eğitimi
MÜZİK TOPLULUKLARI
Anadolu Üniversitesi Çoksesli Gençlik Korosu ( 1994 – 1996 )
Şef: Gülsevin Doğanay
TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu ( 1996 – 1998 )
Şef: Gökçen Koray
Kadıköy Belediyesi Çoksesli Korosu ( 1998 – 1999 )
Şef: Esna Mutlu

AKTİVİTELER:

MÜZED ( Müzik Eğitimcileri Derneği ) Üyesi,
İstanbul Şubesi Kurucu Üyesi
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (2010 – 2011)
ARAŞTIRMA ALANLARI BİLGİLERİ
Birinci Derecede Araştırma Alanları: Müzik Eğitimi, Solfej, Armoni, İşitme Eğitimi,
Bilgisayar Destekli Müzik
İkinci Derecede Araştırma Alanları: Piyano, Müziksel Yaratıcılık, Yaratıcılık, Besteleme
ÖDÜLLER
2008, Ödül, 35. Uluslar Arası Silifke Kültür Haftası Eğitim Müziği Şarkı Yarışması Başarı
Ödülü, Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğü – Müzik Eğitimcileri Derneği
Veriliş nedeni: Anadolumsun adlı eserin Piyano Eşlik Düzenlemesi

BİLDİRİ BİLGİLERİ:

2011. “Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır”, Dr.Hakan Bağcı, Sakarya Üniversitesi
Müzik Öğretmenleri Çalıştayı’nda Bildiri.
2009. “Lisansüstü Müzik Eğitimi Programlarıyla ve Gerçekleştirilen Araştırmalarla İlgili
Sorunlar ve Çözüm Önerileri “, Yrd.Doç.Dr. A.Aylin Can, Dr. Ü.Kubilay Can, Dr. Hakan
Bağcı, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, I.
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (The First International Congress of
Educational Research)
2007. “Müzik Eğitimi Yoluyla Şiddet Karşısında Kazançlarımız”, Hakan Bağcı, III. Ulusal
Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu: “Sanat
Eğitimi ve Şiddet”

KİTAP BİLGİLERİ:

2011. “Kendi Kendine Kolay Piyano Metodu”, Filiz Kamacıoğlu, Nota Yazımı: Hakan
Bağcı, İstanbul: Pan Yayınları
2009. “Arkadaşım Piyano”, Ümit Sürekli, Nota Yazımı: Hakan Bağcı, İstanbul: Kare
Yayınları
2009. “Öyküler Dinleyelim Şarkılar Söyleyelim (CD kyıtlı)”, Tülin Malkoç, Piyano Eşlik
Düzenlemeleri: Hakan Bağcı, İstanbul: Akıllı Çocuk Yayınevi
2009. “Şarkılarla Öğrenelim (CD kayıtlı)”, Tülin Malkoç, Piyano Eşlik Düzenlemeleri:
Hakan Bağcı, İstanbul: Akıllı Çocuk Yayınevi
2009. “Şarkılarla Matematik (CD kayıtlı)”, Tülin Malkoç, Nota Yazımı: Hakan Bağcı,
İstanbul: Akıllı Çocuk Yayınevi
2008. “Şarkılarla Matematik (cd kayıtlı) “, Ece Karşal, Piyano Eşlik Düzenleme: Hakan
Bağcı, İstanbul: Pan Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-9944-396-38-7
2008. “Şarkılarla Matematik (cd kaydı)”, Ece Karşal, Piyano eşliklerinin icrası: Hakan
Bağcı, İstanbul: Pan Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-9944-396-38-7
2007. “Keman İçin 6 Kolay Konçerto”, Sibel Çoban, CD Kayıt: Hakan Bağcı, Ankara:
Müzik Eğitimi Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-9944-0003-2-1

HAKEMLİK-JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ:

2011. Jüri Üyesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Giriş Sınavı. Kocaeli
2010. Jüri Üyesi. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bizim Kocaeli Gazetesi Liseler Arası
Geleneksel 1. Geleneksel Müzik Yarışması. Kocaeli

BİLİMSEL ETKİNLİK BİLGİLERİ:

2011. Ulusal Sempozyum. Düzenleme Kurulu Üyeliği. Kocaeli Üniversitesi 1. Müzikoloji
Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Borusan Yerleşkesi, Hereke/Kocaeli
2011. Ulusal Çalıştay (Workshop). Katılımcı. Prof.Dr. Ertuğrul Sevsay Orkestrasyon
Atölyesi Eğitimi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı BİSED Salonu Maçka
Yerleşkesi, İstanbul
2010. Ulusal Çalıştay. Düzenleme Kurulu Üyeliği. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Enstrüman Yapım Günleri. Ramazan Akkuş Konferans Salonu, Hereke/Kocaeli
2010. Ulusal Çalıştay. Düzenleme Kurulu Üyeliği. II. Hereke Gitar Günleri. Kocaeli
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hereke/Kocaeli
2010. Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. 3. Geçmişten Geleceğe Müzik ve Şiddet
Etkileşimi Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
2009. Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. 2. Geçmişten Geleceğe Müzik ve Şiddet
Etkileşimi Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
2009. Ulusal Sempozyum. Danışma Kurulu Üyeliği. 5. İstanbul Müzik Öğretmenleri
Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
2008. Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. 4. İstanbul Müzik Öğretmenleri
Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
2008. Ulusal Sempozyum. Oturum Başkanlığı. 4. İstanbul Müzik Öğretmenleri
Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
2007. Ulusal Sempozyum. Düzenleme Kurulu Üyeliği. 3. İstanbul Müzik Öğretmenleri
Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
2005. Ulusal Çalıştay (Workshop). Katılımcı. Müzisyen Sağlığı Günleri I Müzisyenlerde
Kas İskelet Sistemi Sakatlıklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. Yıldız
Teknik Üniversitesi, İstanbul

SANATSAL ETKİNLİK BİLGİLERİ:

2011. Ulusal Konser. İcracı. Konser. Halis Kurtça Kültür Merkezi, Merdivenköy/İstanbul
2011. Ulusal Konser. İcracı. Kuğu Sanat Merkezi Yıl Sonu Konserleri. Kadıköy Belediyesi
Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozyatağı/İstanbul
2010. Ulusal Konser. Besteci. Kadıköy Gönüllüleri Kadıköy Dört Mevsim Konserleri –
İlkbahar Konseri. Büyük Kulüp Baron Salonu, Fenerbahçe/İstanbul
2010. Ulusal Konser. Besteci. Marmara Etnik Korosu – Kadıköy Belediyesi Kadıköy
Gönüllüleri Dört Mevsim Konserleri Etnik Müzik Gecesi Konseri. Caddebostan Kültür
Merkezi, İstanbul
2010. Ulusal Konser. İcracı. Kuğu Sanat Merkezi Yıl Sonu Konserleri. Ataşehir
Öğretmenevi, İstanbul
2010. Ulusal Konser. İcracı. Öğretim Elemanları Konseri Kocaeli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Ramazan Akkuş Konferans Salonu, Hereke/Kocaeli
2010. Ulusal Konser. Besteci. Öğretim Elemanları Konseri Kocaeli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Ramazan Akkuş Konferans Salonu, Hereke/Kocaeli
2009. Ulusal Konser. Besteci. KASDAV Kadıköy Gönüllüleri Kadıköy Resitalleri
Azerbaycan Müziği Gecesi Konseri. Büyük Kulüp Baron Salonu, Fenerbahçe/İstanbul
2009. Ulusal Konser. Besteci. Marmara Quartett – Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi
Açılış Konseri. Sungate Port Royal Oteli, Kemer/Antalya
2006. Ulusal Konser. İcracı. Öğretim Elemanları Öğretmenler Günü Konseri. Marmara
Üniversitesi Dr.İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi, İstanbul
2003. Ulusal Konser. İcracı. Öğrenci Dinletisi. Özel Üsküdar Sev İlköğretim Okulu
Oditoryumu, İstanbul
2000. Ulusal Konser. Besteci. 2000 Mezunları Mezuniyet Konseri. Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İstanbul
2000. Ulusal Konser. İcracı. 2000 Mezunları Mezuniyet Konseri. Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İstanbul
2000. Ulusal Konser. İcracı. Karşıyaka Gazi Lisesi Konserleri. Ziya Gökalp Kültür Merkezi,
Karşıyaka/İzmir
2000. Ulusal Konser. İcracı. Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Etkinlikleri Konserleri. Akhisar/Manisa
1999. Ulusal Konser. İcracı. Polifonik Korolar Derneği Polifonik Koro Müziğine Hizmet
Özel Ödülü Ödül Töreni ve Konseri. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu,
Ankara
1999. Ulusal Konser. Koro Şefi. Konser. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Konser Salonu, Hereke/Kocaeli
1999. Ulusal Konser. İcracı. Konser. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konser
Salonu, Hereke/Kocaeli
1999. Ulusal Konser. İcracı. 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu kapsamında
Flüt Orkestrası Konseri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü
Süleyman Demirel Konferans Salonu, Çanakkale
1999. Ulusal Konser. İcracı. Flüt Orkestrası Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu, İstanbul
1999. Ulusal Konser. İcracı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konseri. Cemal Reşit Rey Konser Salonu,
İstanbul
1999. Ulusal Konser. İcracı. Erdemir 34. Kuruluş Yılı Konseri. Ereğli/Zonguldak
1999. Ulusal Konser. İcracı. Yeni Yıl Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Atatürk Sanat ve Kültür Merkezi, İstanbul
1999. Ulusal Konser. İcracı. Tanışma Toplantısı Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
1999. Ulusal Konser. İcracı. Türk Kalp Haftası 11. Kalp Haftası Etkinlikleri kapsamında
Konser. Marmara Oteli, İstanbul
1998. Ulusal Konser. İcracı. Barok Haftası Kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
ve TRT İstanbul Çoksesli Gençlik Korosu Konseri. Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu,
İstanbul
1998. Ulusal Konser. İcracı. Polifonik Korolar Derneği Polifonik Koro Müziğine Hizmet
Ödül Töreni Konseri. C.S.O Konser Salonu, Ankara
1998. Ulusal Konser. İcracı. Piyano Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu, İstanbul
1998. Ulusal Konser. İcracı. Beykent Koleji Konseri. Beykent Koleji, Edirne
1998. Ulusal Konser. İcracı. Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümü Konserleri. Fatih
Koleji, İstanbul
1996. Ulusal Gösteri. İcracı. Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü Şiir Dinletisi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir
1995. Ulusal Konser. İcracı. 6. Geleneksel Öğrenci Şenliği kapsamında Konser. Osmangazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskişehir
1995. Ulusal Konser. İcracı. 5. Geleneksel Öğrenci Şenliği kapsamında Konser. Osmangazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskişehir