13,14,15,16,17 YAŞ

 Yaratıcı Drama Atölyeleri

 

‘’Kuğu Sanat 13-17 yaş gurubu atölyeleri yıl boyu devam edecek, 4 ile 6 hafta sürecek olan her bir atölye katılımcılara önerilecek bir kitap üzerinden yapılandırılacak.  Kitabın eleştirel, işlevsel, eğitsel ve yaratıcı okumaları da atölyeler içinde yapılacak. Katılımcılar eğlenceli bir süreci, kişisel gelişimlerini arttıracak biçimde yaşantılayacak, yaratıcı dramanın aşağıda belirtilen kazanımlarının yanı sıra uzman danışmanlardan önerilmiş olan on kitabı da işlevsel ve eleştirel olarak okumuş, yaratıcı yazma becerilerini geliştirmiş olacaklardır.

Her kitabın son atölyesi velilerin katılımı ile gerçekleştirilir. Böylece her veli çocuğunu eğitim ortamında gözlemleme şansı bulur, birlikte eğlenceli vakit geçirir. Öğrenci gözlem, geribildirim ve tavsiyeleri her 4-6 atölye sonu veliye sözlü ve /veya yazılı olarak yapılır.’’

 

YARATICI DRAMANIN GENEL AMAÇLARI VE KAZANIMLARI

 Yaratıcı drama etkinliği, drama yaşantısının somut olarak algılanması ile kişinin evrensel, toplumsal, ahlaksal ve soyut kavramları anlamlandırmasıdır. Dramanın, bireyleri yaratıcı kılmak için oyun, doğaçlama, oluşumlar, rol oynama, öyküden oyun kurma ve diğer süreçleriyle devreye girmesi eğitim – öğretimde yeni bir boyut oluşturmuştur. Buna göre yaratıcı dramanın tanımı yeniden gözden geçirildiğinde yaratıcı drama bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir (Adıgüzel, 1994).

Yaratıcılık sözcüğüne farklı alanlarda farklı anlamlar yüklenir. Yaratıcılığa ilişkin olarak San (1991) aşağıdaki düşünceleri açıklar: Yaratıcılık ‘şeyler’ arası daha önceden kurulmamış ilişkileri kurup ortaya çıkarmaktır. Yaratıcılık süreci tüm duyuşsal ve düşünsel etkinliklerle her türlü çalışma ve uğraşın içinde vardır. Yaratıcılık yalnız sanatsal süreçlerde ya da sanat eğitimi ve öğretimine ilişkin etkinliklerde rol oynayan bir yeti olmayıp insan yaşamının ve insanlığın evriminin tüm yönlerinde yer alan temel bir yetenektir. İnsan tarafından tamamlanmış her işte yaratıcılık bir temel öğe olarak bulunmaktadır.

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar
 • Eleştirel düşünme yeteneği kazandırır
 • Toplumsal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır
 • Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazandırır
 • Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazandırır
 • İmgelem gücü gelişir
 • Özdeşim (empati) becerileri geliştirme
 • Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır
 • Karşılaşılan sorunları yeni bir bakış açısıyla çözebilme becerisi kazandırır
 • Olaylar ya da durumlar arasında ilişki kurabilir
 • Bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlar
 • Uyum ve güven (kendine ve kümedekilere) duygusunu geliştirir
 • Düş gücünü geliştirir
 • Özgür ve özgün düşünme yetisi kazandırır
 • Kendi düşüncelerini geliştirme olanağı sunar
 • İletişim etkileşim ve işbirliği sağlar
 • Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesine yardımcı olur
 • Duyguların sağlıklı bir biçimde tanınmasına yardımcı olur
 • Sözel anlatımın geliştirilmesine yardımcı olur
 • Yazın, müzik, resim gibi sanat alanlarının yetkin örnekleriyle karşılaşma olanağı sağlar
 • Sanat olarak drama (tiyatro) ile tanışma ortamı yaratır
 • Yaratıcı yazma becerisi gelişir
 • Okuduğu metne eleştirel bakabilme yetisi gelişir
 • Kitabın yazarı, içeriği, mesajı ile bağ kurar
 • Farklı yazarları karşılaştırma becerisi gelişir