Kuğu Sanat drama

13,14,15,16,17 YAŞ

 Yaratıcı Drama Atölyeleri

 

‘’Kuğu Sanat 13-17 yaş gurubu atölyeleri 9 aylık bir süreçte devam edecektir.

Her atölye süresi 8 haftadır. 8.haftanın sonunda 1 haftalık ATÖLYE DEĞERLENDİRME çalışması yapılır. Daha sonra yeni dönem Atölye Çalışmasına geçilir.

Bu değerlendirme çalışması sonraki atölye çalışmalarına yön verir.

Katılımcılar eğlenceli bir süreçte kişisel gelişimlerini arttıracak şekilde yaratıcı dramanın onlara sağladığı kazanımlarının yanı sıra danışman öğretmenlerden destek alırlar.

Son hafta atölyesi ailelerin katılımı ile yapılır. Böylece anne-baba çocuğunu eğitim ortamında gözler, onunla birlikte bir etkinlik içinde buluur. Bu birliktelik her iki taraf da çok şeyler katar. 

YARATICI DRAMANIN AMAÇLARI VE KAZANIMLARI

 Drama etkinliğne katılan kişinin yaşamı anlaması, anlamlandırması ve dönüştürmesi temel amaçtır.

 • Yaratıcılık yönleri gelişir.
 • Estetik duyum gelişir.
 • Hayata bakış değişimi yaşanır.
 • Yeniliklere açık olur.
 • Eleştirel düşünme yetisi kazandırır
 • Sosyal olma
 • Birlikte iş yapma,
 • Toplumsal iş bölümüne katılma
 • Kendine güven duyma
 • Karar verme becerileri
 • Dil ve iletişim becerileri kazanma
 • İmgelem gücünün gelişimi
 • Yeni yaşantılara olumlu tepki verebilme yeteneği
 • Kendine güven
 • Uyum