Kuğu Sanat Özel Konservatuvar’da Flüt Dersleri

Flüt ( diğer adıyla Yan Flüt) derslerimiz, bireysel özel ders olarak yapılmaktadır. Derslerimiz alanında uzman eğitmenler ile uygulanmaktadır. Flüt eğitimine başlama dönemi 10 yaş olup çocuklara ve yetişkinlere kişiye özel eğitim programları sunulmaktadır. Flüt dersi için öğrenci Müzik Kulağı, Ritim duyumu, derse istek ve ilgisi ile ağız yapısı, nefes yapısı gibi konularda kısa bir teste tabii tutulur.
Temel eğitim süreci kişiye bağlı olmakla beraber en az 6 ay sürmektedir.
Ayrıca 4 dönem kapsamlı eğitim programımızı tamamlayan öğrencilerimiz kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanmaktadırlar (Bkz:MEB Sertifika Programları).
Yıl içerisinde yapılan sınıf ve grup konserlerimizle öğrencilerimiz; dönem içerisinde yaptıkları bireysel, oda müziği ve orkestra çalışmalarını sunma imkanı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, ders haricinde sınıflarımızda randevu alarak ücretsiz etüt yapma imkanına da sahiptirler.

 

Genel Ders İçeriği:
-Flüt tutuş çalışmaları
-Üfleme teknikleri
-Diyafram ile doğru nefes kullanımı
-Uzun ses çalışmaları
-Flüt üzerinde teknik egzersizler
-İleri nota okuma teknikleri
-Enstrümana uygun gerek klasik gerekse günümüz müziğinden seçilmiş repertuar çalışması ve uygulanması

Flüt Hakkında Bilgi
Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır. Baş Gövde Kuyruk.Flüt’ün kalın, orta ve ince olmak üzere, üç ayrı ses bölgesi vardır. Çalgının en tatlı sesleri orta bölgededir. Ses inceldikçe, parlak ve keskin bir nitelik kazanır. Bu çalgı “tahta üflemeliler”in en çevik olanıdır. Hızlı çalınması gereken sesler, gösterişli ezgiler ile birbirinden uzakta bulunan notalar çabuk ve kolaylıkla seslendirilebilir. Ayrıca duygulu melodilerin seslendirilmesinde de özellik taşıyan bir çalgıdır.
Normal flütün dışında iki flüt çeşidi daha kullanılmaktadır. Bunlardan “Piccola flüt”. Küçük olması dolayısıyla, ince sesleri son derece keskin ve batıcıdır. Öteki flüt çeşidi olan “Alto flüt” ise, normal flütten biraz daha büyüktür; kalın seslere inebilme olanağı daha fazladır. Ses rengi daha koyu ve derinliklidir.
Rönesans Avrupa’sında bugün “blok flüt” dediğimiz ve eğitim müziğinde kullanılan “düz flüt” vardı. bu çalgının ağızlığı borunun üst ucunda bulunuyordu.
On yedinci yüzyılda ünlü Fransız besteci Jean Baptiste Lully, bazı operalarında “yan flüt”ü kullanmaya başlamış ve çalgı giderek yaygınlık kazanmıştı.

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE GRUP HALİNDE YAPILAN SOLFEJ VE RİTİM DERSLERİ KALDIRILMIŞTIR.