YARATIC DRAMA

Bir konu, olay, tümce için yapılan doğaçlama, rol oynama, yeniden canlandırma, belirtilen konu, söylenen cümle, tanımlanan olay için içten geldiği şekilde sözle, bedenle yapılan canlandırmadır. Bu canlandırma her kişiye, çocuğa yada büyüğe özgül olarak farklı farklıdır. Yaratıcı anlamı da buradan gelmektedir.
Bu çalışma bir grupla yapılırken orkestra gibi, küçük bir toplumsal yapı gibi her birey kendine düşen rolü, görevi doğaçlama olarak, candan,<içten gelen bir şekilde tasvir eder, yeniden yaratır. Grup üyeleri bu arada birbirinden etkilenerek yapılan çalışma etkileşime açık, interaktif olur ve her davranış, hareket söz yeniden yeniden tasarlanıp sunulabilir.
Tabi bu canlandırmalar kişilerin kendi yaşantılarından, kültürlerinden, birikimlerinden yola çıkarak yapılır ve grup içi etkileşim çok önemli olur.
Herhangi bir olay, olgu, o anda olan soyut-somut bir durum, bir anlatı, bir öykü, yaşantı, gazete yada sosyal medya haberi, bir karikatür, yarım kalmış bir öykü ve birçok olay, film, video yaratıcı dramanın ilk ipuçları olarak alınıp yola çıkılabilir.
Günümüzde artık vazgeçilmez olan sosyal medya burada çok iyi bir kaynak olabilir. Gerek Eleştirel gerekse yeniden yorumlama şeklinde.

Yaratıcı Drama da Amaçlar:

 1. Yaratıcılık
 2. Estetik gelişim
 3. Doğal Davranış
 4. İçten geleni anlatma
 5. İfade özgürlüğü
 6. Bedenin kullanımı ile anlatıma güç katma
 7. Eleştirel davranış
 8. Düşünme yeteneği geliştirme
 9. Toplumsal varlık olma
 10. Toplumsal gelişime katılma
 11. Ortak çalışma becerisi kazanma
 12. İletişimin güçlendirilmesi
 13. Beceri kazanma
 14. Etik değerleri geliştirme
 15. Çevresini ve kendini tanıma
 16. Sorunlar karşısında olumlu tavır alma
 17. Sorun çözme yeteneği kazanma
 18. Konuşma ve anlama becerisi gelişimi
 19. Sanatsal zevk alma
 20. Sanatsal üretime katılma
 21. İmgesel düşünme
 22. İmge gücünü geliştirme
 23. Başkalarını dinleme becerisi
 24. Olaylar karısında tavır alabilme
 25. Durum değerlendirme becerisi
 26. Orkestra gibi ortak ses çıkarma ve ayrı kişilik olma
 27. Karşısındakilerini anlama

Kimler yaratıcı Drama Eğitimine Katılabilir.

 • Okul öncesi
 • İlköğretim Çağı
 • Gençler
 • Yetişkinler
 • Aynı iş yerini paylaşan çalışanlar
 • Bir amaç için toplanan sosyal gruplar
 • VE BİR ÇOK KİŞİ GRUP…

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama tek başına oyun değildir. Oyun da içerir.

Yaratıcı Drama tiyatro değildir. Tiyatro tekniklerini de kullanır.

Yaratıcı Drama disiplinler arası bir çalışma biçimidir.