Gerek Okul Öncesi ve Gerekse Okul dönemi öğrenciler için ayrı ayrı yaş ve gelişim seviyelerine göre Drama sınıfları açılır.

Sınıflara o seviyeye uygun öğrenciler test edilerek alınır.

Okul Öncesi Drama sınıfları 4-7 kişi

Okul Dönemi Drama sınıfları 6-8 kişi olur.

Kayıt olan öğrenci sayısına göre sınıflar bölünerek öğretmen ve öğrencilerin rahat ders yapması sağlanır.