Bale başlama yaşı her çocuğa göre değişmekle birlikte Bale Hazırlık sınıflarımıza Öğretmenin onayından sonra 4 yaşından itibaren öğrenci kabul edilmektedir.

Bale Öğretmeni Öğrenci adayını

  • ESNEKLİK,
  • MÜZİK KULAĞI,
  • RİTİM DUYGUSU
  • Derse uyumu

açılarından bir teste tabi tutar. Bunun sonucu Öğrencinin anne – babasına bilgi verilir. Bu bilgi ışığında Bale Hazırlık Sınıfına kaydı yapılır yada bir süre sonra gelinmesi istenebilir.