BALE OKULU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocuğunun Bale yapmasını isteyen anne-baba öncelikle bu isteğin kalıcı olup olmadığını, çocuğun gerçekten isteyip istemediğini araştırmalıdır. Çünkü bazen çocuklar bir bale filmi yada reklam görüntüsünden bile etkilenerek hemen bale yapma isteğini belirtirler. Bu isteğin o anlık olup olmadığı anne baba tarafından incelenmelidir. Bu isteğin sürekliliği anlaşılmalıdır.

Bu aşamadan sonra yer aranmasına başlanmalıdır.

  • Çocuğun yaşının, vücut yapısının, esneklik dikkat ve ilgisinin bale için uygun ve yeterli olup olmadığına Bale Öğretmenleri tarafından ön inceleme yapılarak karar verilmelidir. Burada devreye Okul seçiminin İLK KRİTERİ girmektedir.

Bale eğitimi verilecek çocuğun mutlaka ön incelemeden geçirilerek uygunluğu, hangi düzeydeki bir bale sınıfına kabul edileceği konusunda inceleme yapmadan öğrenciyi hemen kabul eden yerden uzak durulmalıdır.

Çocuğun bale eğitimine uygunluğu için bale öğretmenleri tarafından ÖNCELİKLE,

öğrencinin vücut yapısına bakılması,

Vücudunda bir deformasyon olup olmadığının saptanması,

Aileden bilgi alınması ve vücut yapısı hakkında aileye bilgi verilmesi gerekir.

SONRA öğrencinin

ritim kulağına sahip olup olmadığı,

müzikal duyum derecesi kontrolü yapılmalıdır. Burada bale öğretmenleri yanında gerekirse devreye müzik öğretmenleri girebilir.

  • Okulun fiziki yeterliliğinin incelenmesi de önemlidir.

Ders görülecek yerlerin genişliği

Bale sınıfının zeminin esnekliği, salonu sert zeminde çocuğunun ayaklarının zarar göreceğini anne baba dikkate almalıdır.

Salonda kullanılan cilanın sağlığa zararlı olup olmaması

Ders alanının ışıklandırılması

Tuvaletlerin temiz ve yeterli olması

Genel temizliğin çok iyi olması

  • Üçünçü kriter Eğitim yapısı

Bale Öğretmenlerinin eğitim durumu ve öğretmenlik formasyonu

Sabırlı, sevecen, fiziki olarak balerin yapısına sahip ve örnek olan öğretmenler olması (Öğrencinin kendine örnek seçeceği bir öğretmenle ders yapması motivasyonunu artıracaktır)

Derslerde canlı piyano mu kaset mi kullanılmakta (Derslerde korrepetitör(bale piyanisti)  tarafında piyano çalınarak yapılan derslerde öğrencinin ritim duyusunun daha iyi gelişeceği ve derslere daha aktif katılacağı göz önüne alınmalıdır.)

Bale eğitimi bir müfredata dayalı mı yapılıyor

Çocuklar yeteneklerine, yaş ve bilgi düzeylerine göre sınıflara yerleştiriliyor mu

Eğitim süresi içinde çocukların gelişimi ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor mu? Bu değerlendirmeler öğrenci velilerine iletiliyor mu?

  • Dördüncü kriter

Güler yüzlü bir ortam

Çocukların korunup kollandığı bir ortam

Yönetim anlayışı,

Çalışanların (sekreter, hizmetli…) çocuklara davranışı gibi ölçüler değerlendirilmelidir.

  • Beşinci kriter Ücretlendirme olarak göz önüne alınmalıdır. Ücretlendirme de kalite-fiyat oranının değerlendirilmesi yapılmalıdır.  Fiyatı düşük bir yerde alınacak eğitimde ancak “yapmış olmak için yapmak”amaçlı olabilir. Her kaliteli Eğitimin bir süreci, emek harcanması ve bedeli vardır.