Ana sayfa » Bale Dersi
Bale Dersi 2017-11-04T09:47:12+00:00

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Bale

17 yıldır Klasik Bale Eğitimi veren Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Bale Öğrencileri gerçek bir Konservatuvar eğitimi alırlar.

17 yıl içinde Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar Olarak Çalışılan Bale Eğitmenlerimiz:

 • Zehra TARIM ÖZBAL 2001-2004 – İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölüm Başkanı
 • Nur BERKAN 2004-2009 – İstanbul Devlet Operası sanatçısı
 • Fulya ÖZBERK 2009 -2014 – İstanbul Devlet Operası sanatçılarından ve Bale Çocuk Bölümü Sorumlusu
 • Tülay YALÇINKAYA – 2015 -2017  İstanbul Devlet Operası sanatçısı

Yardımcı Öğretmenler olarak çalışmış Bale Öğretmenlerimiz

 • Selen Karabulut
 • Gizem Tokgöz
 • Senem Türüsel
 • Gonca Gümüşayak
 • Zeynep Tutucu
 • Ayşegül

Piyano da Bale Korrepetitörleri olarak çalışmış Öğretmenler:

 • İlker İşsever
 • Pelin Can Kabadayı
 • Dinara Djunusova

 

 

BALE EĞİTİMLERİMİZDE TEMELLER

Bale derslerimiz profesyonel eğiticilerle (Başlangıç Seviyesi) 4 – 6 yaş grubu olarak başlar.

Haftada 45’er dakikalık 2 ders halinde uygulanan programda Klasik baleye hazırlık dönemi çalışmaları yapılmaktadır. Bu gurupta başlıca amaç, çocukların ritim duygusunu geliştirmek ile onların kişilik ve fiziksel gelişimine olumlu katkıda bulunabilmektir.

Seviye ve yaşlara göre belirlenen sınıflarda öğrenciler tercihlerine göre bireysel eğitim alma veya  grup dersi yapmayı seçebilmektedir.

Kurumumuzda, Devlet Konservatuvarlarına öğrenci hazırlama ve konservatuvar öğrencilerine takviye eğitim çalışmaları da yapılmaktadır.

Bale dersi öğrencilerimiz yıl içinde düzenlediğimiz Öğrenci Konserlerimizde ve Yıl Sonu Gösterilerimizde dönem içerisinde yaptıkları çalışmalarını sunma imkanı bulmaktadırlar.

 

 

 

Bale Ders Sistemlerimiz:

 • Standart Bale Eğitimi:

Royal Academy ve Vaganova Academy tekniklerinin kullanıldığı sistemler uygulanmaktadır.

Dersler Standart olarak haftada 2 defa 45’er dakikalık süreler halinde yapılmaktadır.

 

 • Büyüklere Bale

Daha önce Bale eğitimi almış yada ilk defa alacak yetişkinlere özel olarak bir müfredat uygulanır. Yetişkin bale eğitiminde öğrencinin yaşı, beden yapısı, özel durumları, bale eğitiminden beklentileri gibi bir çok spesifik özellik gözönünde bulundurulur. Gerek sınıf oluşturulması ve gerekse eğitimin içeriği bu özelliklere göre ayarlanır.

Büyüklere Bale dersleri tercihe göre haftada 2 defa 45’er dakikalık ders veya haftada 1 defa 90 dakikalık blok ders sistemi ile yapılmaktadır.

 

 • Konservatuvar Öğrencilerine Destek Bale Eğitimi

Konservatuvarlarda eğitimini sürdüren öğrenciler sık sık destek eğitimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bale destek eğitimi bireysel olarak özel yapılmaktadır.  Konservatuvar Bale öğrencisinin seviye ve sınıfına göre eksiklikleri saptanarak ve istekleri de gözönünde bulundurularak ders içerikleri düzenlenmektedir. Her öğrenci için durumunun gerektirdiği şekilde ayrı, özel çalışma yapılması gerekmektedir. Bu derslerde öğrencinin okulu / sınıfı / ders aldığı öğretmeni parelelinde eğitim verilir. Bu eğitimler izleyicilere açık olmaz.

 

 • Özel Bale Eğitimleri

Vücut deformasyonları, düzeltilmesi gereken postur yapıları gibi durumlarda gerek öğrenci ve / veya velisinin isteği ile gerekse hekim tavsiyesi ile yapılan eğitimlerdir.

Derslerde tamamen sağlığa yönelik özel bir eğitim içeriği, bu alanda yetkin eğitmenlerce uygulanmaktadır.

 

BALE hakkında kısa bilgi:

Bale,bir gösteri sanatı olarak genellikle müzik eşliğinde, dekor ve sahne giysileriyle sunulan, son derece titiz bir danstır. Uzun yıllar süren bir eğitimle öğrenilir. Kendine özgü teknikleri, gelenekleri, yöntemleri ve eğitim türleri vardır.

Bale, kuralları belli olan akademik dans tekniğinin, başka sanatsal öğelerle de birleştirilerek bir sahne gösterisi biçimde sunulmasıdır. İtalyanca “dans” anlamına gelen “ballo” ya da “balletto” sözcüğünden türetilmiştir. Bir bale, dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü anlatabilir ya da hiç bir öykü olmadan yalnızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumu biçiminde sunulabilir.

Klasik Bale, 15. yüzyılda İtalya’da doğdu. Soyluların eğlence aracı olarak gün ışığına çıkan bale sanatı o dönemlerde kralların, düklerin, prenslerin tekelindeydi. İlk “profesyonel” bale gösterisi olan “Circe, le Ballet Comique de la Reine (Kraliçenin Komik Balesi)’in o çağlarda Paris’te görkemli bir şekilde sahneye konulmasıyla bale eserleri için müzik yazmanın gerçek anlamda başladığını söyleyebiliriz. Klasik anlamda ilk koreograf olan Balthasar de Beaujoyeux, adı geçen parçayı önce Paris’te (1581), ardından Fransa ve İtalya’nın değişik kentlerinde sergiledi. Müziğin eksiksiz sağlandığı ve mitolojik büyücü-tanrıçaların öyküsü üzerine kurulu “Circe” ayni zamanda ilk bale temsili olarak ta büyük önem taşımaktadır

 1. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında sanayi, toplum, siyaset, ve sanat alanlarında görülen devrimler, balede büyük değişikliklere yola açtı. Özelllikle Fransa’da bale eğitiminde benimsenen üslup eski rejimin ve o dönemdeki sosyete danslarının etkisinden çıktı.

Rusya baleyi büyük bir sanat yapmayı başarmıştır. Kendine has bale ekolüne sahip ender bale okullarından olan St.Petersburg Bale Tiyatrosu, iki asırlık zarif ve klasik bale gelenekleri ile Rudolph Nureyev, Natalia Makarova, Mikhail Barişnikov gibi yetenekleri yetiştirmiştir.

Günümüzde bale geniş bir gösteri grafiği çizer; klasik bale, çağdaş bale, modern dans, dans tiyatrosu, mimodans bu grafiğin üstündeki önemli noktalardan yalnızca birkaçıdır.

Bale “beğenilmek için” yaratılmış bir eğlence öğesinden “anlaşılmak için” uğraşan bir düşünsel atılıma dönüşmüştür.

Yandex.Metrica