Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Arp Dersi

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da  ARP Dersleri birebir yapılır.

                  • Dersler 60 dakika sürelidir.  Özel eğitim isteyenler için süre ve yöntem ayrıca düzenlenir.

Kurumumuza ders almak için başvuran öğrenci yaş ve daha önce eğitim almış olup olmamasına bağlı olarak aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlk defa eğitim alacaklar:

Öncelikle yaş ve seviye tespiti yapılması amacıyla bir öğretmenle görüştürülür. Öğretmen öğrenciyi Ritim kulağı, Müzik Kulağı ve ses duyma yetenek ve özellikleri, Arp enstrümanına el yapısı ve boy olarak uygunluğu açılarından incelemek amacıyla bir görüşme yapılır. Bu görüşme sonucu öğrenci küçükse aileye, yetişkin öğrencinin kendisine bilgi verilir ve birlikte ders alacağı gün, saat saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve ders öğretmeni değiştirilmez.  Öğrencinin ve/veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Daha önce Kuğu Sanat’da ya da başka bir Kurumda Eğitim almış olanlar:

Öğrenciden daha önce çaldığı parçaların notalarını getirmesi istenir. Ya da ezber olarak çalabildiği parçalarla hangi seviyede olduğu saptanır.

İLERİ SEVİYE  ÖĞRENCİLER:

İleri seviye Öğrenciler asgari haftada 2 defa 45 dakikalık ders sistemi ile eğitim alırlar. Bu süre öğrencinin talebi, öğretmenin önerisi ile artırılabilir. 90 dakikalık ders sistemi haftada 2 defa 45 dakikalık ders veya 1 defada blok ders olarak yapılır.

YETİŞKİNLERE ARP EĞİTİMİ:

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da dersler birebir yapıldığı için her seviye ve her yaşa uygun ders müfredatı geliştirilmiştir.  O nedenle her yaşta gerek hobi amaçlı gerekse nitelikli Arp çalmak amaçlı eğitimler verilir. Bu sistem ile istenilen zamanda Arp eğitimine başlayabilirsiniz.

Arp eğitimi alacak öğrencilere bir Arp enstrümanı edinmeleri konusunda yardımcı olunur. İsterlerse Öğrenciler @kugumuzik ‘ten kendilerine uygun bir Arp satın alabilir, kiralayabilirler.  BAKINIZ: https://kiralama.kugumuzik.com/arp-kiralama/   Ayrıca Kuğu Sanat’taki Arp ile boş zamanlarda çalışabilirler.

Dersler ilke ve kural olarak yüz yüze yapılmaktadır. Ancak bazı öğrenciler isterse online Arp dersi de yapabilir ya da hibrit ders (bazen online, bazen yüz yüze) sistemini kullanabilirler.

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE GRUP HALİNDE YAPILAN SOLFEJ VE RİTİM DERSLERİ KALDIRILMIŞTIR.