Kuğu Sanat ARP Dersleri

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Arp Dersi

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Tüm Müzik Dersleri gibi  ARP Dersleri de birebir yapılır.

Dersler 60 dakika sürelidir.  Özel eğitim isteyenler için süre ve yöntem ayrıca düzenlenir.

Kurumumuza ders almak için başvuran öğrenci yaş ve daha önce eğitim almış olup olmamasına bağlı olarak aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlk defa eğitim alacaklar:

Öncelikle yaş ve seviye tespiti yapılması amacıyla bir öğretmenle görüştürülür. Öğretmen öğrenciyi Ritim kulağı, Müzik Kulağı ve ses duyma yetenek ve özellikleri açısından kısa bir test uygular.  Arp enstrümanına uygunluğunu denetler. Test sonucu aile ile birlikte ve ders alacağı gün, saat saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.  Ancak öğrencinin ve / veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Bu aşamadan sonra öğrencinin SOLFEJ ve RİTİM dersleri ile ilgili hangi sınıflara katılabileceği belirlenir. Solfej ve Ritim gün ve ders saatleri önceden belirli olduğundan öğrenci yaş ve nota bilgi seviyesine öğrenciye bu derslerin  seçenekleri anlatılır ve o gün o saate Solfej ve Ritim ders kaydına eklenir. Solfej ve Ritim’de de derse devam edildiği sürece aynı sınıfa katılım gereklidir. Ancak bilgi seviyesi yıl içinde değişen öğrenci bir üst seviyeye geçirilir.

Daha önce Kuğu Sanat’da yada başka bir Kurumda Eğitim almış olanlar:

Öğrenciden daha önce çaldığı parçaların notalarını getirmesi istenir. Yada ezber olarak çalabildiği parçalarla hangi seviyede olduğu saptanır.

İLERİ SEVİYE  ÖĞRENCİLER:

İleri seviye Öğrenciler asgari haftada 2 defa 45 dk lık ders sistemi ile eğitim alırlar. Bu süre öğrencinin talebi, öğretmenin önerisi ile artırılabilir. 90 dakikalık sistem haftada 2 defa 45 dakikalık ders veya 1 defada blok ders olarak. Solfej ders içerisinde verilir.

YETİŞKİNLERE ARP EĞİTİMİ:

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da dersler birebir yapıldığı için her seviye ve her yaşa uygun ders müfredatı geliştirilmiştir.  O nedenle her yaşta gerek hobi amaçlı gerekse nitelikli ARP çalmak amaçlı eğitimler verilir. Bu sistemde istenen zaman Arp eğitimine başlayabilirsiniz. İstediğiniz parçaları seçebilir tam bir altyapı eğitimi ile beraber öğrenebilirsiniz.

COVİD19 SALGINI NEDENİYLE GRUP HALİNDE YAPILAN SOLFEJ VE RİTİM DERSLERİ KALDIRILMIŞTIR.