ARMONİ DERSİ

Amaç:

Öğrencinin armonik ilişkiler yoluyla iç duyuşunu ve analitik duyuşunu geliştirmesini sağlamak. Öğrencinin müzik repertuvarına yaklaşımında belli bir donanım sahibi olmasını; kuramsal bilgilerini repertuvar analizleri yoluyla seslendirme teknikleri üzerinde kullanmasını sağlamak.

Yöntem:

Armoni dersi uygulamalar (realizasyonlar), kuramsal irdelemeler ve repertuvar analizleri yoluyla gerçekleştirilir. Çeşitli armoni yazarlarının kitaplarından seçilen ödevlerle öğrencinin duysal gelişimi ve yaratıcılığına katkı sağlanır. Challan, Dubois, Reber, Lantier’nin yanısıra, Eric Thiman, Louis Tuille, Paul Hindemith, Arnold Schönberg ve Walter Piston’ın armoni kitapları bu bağlamda yararlanılabilecek kaynaklar arasındadır. Bunların yanısıra, armonik analiz kuramları, yöntemleri ve örnekleri ile modern müzikteki armoni kuramlarına yer veren kuramsal kitaplar da yardımcı kaynak olarak kullanılır.

Programlama:

Armoni Dersi için ders programları öğrencinin seviyesine göre özel olarak planlanmaktadır. Öğrenci ile ilk görüşmede yapılan seviye tespiti sonucu, müzik bilimi, teorisi açısından eksiklikler ve gereksinimler saptanarak bunlara göre bir ders içeriği, süresi ve hedef programlaması yapılır.