Gewa Akordiyon walther teeny

Gewa Akordiyon

AKORDİYON  DERSLERİ

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da Tüm AKORDİYON Dersleri birebir yapılır.

Dersler 60 dakika sürelidir.  Özel eğitim isteyenler için süre ve yöntem ayrıca düzenlenir.

Kurumumuza ders almak için başvuran öğrenci yaş ve daha önce eğitim almış olup olmamasına bağlı olarak aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlk defa eğitim alacaklar:

Öncelikle yaş ve seviye tespiti yapılması amacıyla bir öğretmenle görüştürülür. Öğretmen öğrenciyi Ritim kulağı, Müzik Kulağı ve ses duyma yetenek ve özellikleri açısından kısa bir test uygular.  Akordiyon enstrümanına uygunluğunu denetler. Test sonucu aile ile birlikte ve ders alacağı gün, saat saptanmasına başlanır. Saptanan ders saati kayıt süresince o öğrenci için ayrılmış olur. Zorunlu olmadıkça ders saati ve öğretmeni değiştirilmez.  Ancak öğrencinin ve / veya öğretmenin mazeretleri nedeniyle yapılamayan dersler başka gün ve/veya başka öğretmenlerle yapılabilir.

Daha önce Kuğu Sanat’da yada başka bir Kurumda Eğitim almış olanlar:

Öğrenciden daha önce çaldığı parçaların notalarını getirmesi istenir. Yada ezber olarak çalabildiği parçalarla hangi seviyede olduğu saptanır.

YETİŞKİNLERE AKORDİYON EĞİTİMİ

Kuğu Sanat / Özel Konservatuvar’da dersler birebir yapıldığı için her seviye ve her yaşa uygun ders müfredatı geliştirilmiştir.  O nedenle her yaşta gerek hobi amaçlı gerekse nitelikli AKORDİYON çalmak amaçlı eğitimler verilir. Bu sistemde istenen zaman Akordiyon eğitimine başlayabilirsiniz. İstediğiniz parçaları seçebilir tam bir altyapı eğitimi ile beraber öğrenebilirsiniz.

 

Akordiyon hakkında kısa bilgi:

Akordiyon (Akordeon, Akordion), bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır. Bir ya da iki kılavuz ile bir körükten oluşan akordiyonda, serbest metal dillerin titreşmesi, klavyenin tuşlarına basmakla sağlanır.

 

1829’da, Viyanalı org ve piyano yapımcısı Cyrillus Demian, tek tek klavyeli küçük bir çalgı olan akordiyon için onayı aldı ve bu yeni çalgının üretimine girişti. “Diatonik akordiyon” denilen ve diyezli ya da bemollü sesleri veremeyen bir  çalgıydı. 1880’de, Diyezli ve bemollü sesleri de verebilen iki klavyeli kromatik akordiyon gerçekleştirildi. George Auric ve Jean Françaix gibi besteciler bu çalgı için birçok parça bestelediler.